ShapeViewer

ShapeViewer

Miễn phí
Shape Viewer là miễn phí của công cụ, và ông có thể dùng để xem ESRI Hình các tập tin
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phiên bản mới nhất:
1.2 (Xem tất cả)
Shape Viewer là miễn phí của công cụ, và ông có thể dùng để xem ESRI Hình các tập tin.
Shape Viewer có thể mở (.shp) các tập tin đó chứa môn toán thông tin về cái loại hình dạng tập tin. Với Shape Viewer anh cũng có thể tạo mới (.shx) tập tin, và rỗng mới (.dbf) tập tin cho anh hình tập tin.
Nếu anh tôi có hàng trăm những hình tập tin, và cậu muốn xem những nội dung rất nhanh, và anh không muốn mở mỗi shapefile trong nặng phần mềm như ArcView hay ArcGIS, thì Shape Viewer sẽ là chọn lựa của cô. Shape Viewer là miễn phí...... và ánh sáng xem, cái mà có thể được dùng để duyệt và xem những shapefiles dễ dàng. Nếu (.dbf hay.shx) các tập tin bị thiếu hoặc mua chuộc, rồi anh có thể dùng Shape Viewer tạo ra những người bạn mới, vậy nên ông sẽ không phải mất spatial dữ liệu.
Anh có thể cộng tác (.shp) tập tin kiểu với Shape Viewer, để anh có thể mở bất kỳ (.shp) tập tin trong Shape Viewer bởi đúp tập tin trong Windows Explorer.
Thông tin được cập nhật vào: